Samtalspedagogen | Anna Hellmark
0706794178 | [email protected]
Kristinagatan 21, 602 26 Norrköping
Samtalspedagogen

Samtalspedagogen

Click here to edit subtitle

Om Samtalspedagogen

Jag heter Anna Hellmark och jag är dipl. Samtalspedagog, Livscoach, Reikimaster och Medium. Jag arbetar även sedan 20 år tillbaka som konsult i personlig utveckling. Jag har alltid sett möjligheterna i situationer och många människor har uppfattat mig som en ”trollkonstnär” vad gäller att hitta lösningar i situationer. 

Själv har jag genom åren genomgått många och långa inre resor som hjälp till att rensa mitt inre från hinder samt givit mig god självkännedom. Jag använder min intuition som ett bra hjälpmedel i många situationer. Jag går kontinuerligt på olika kurser som hjälper mig att få en helhet av människans behov av mental och själslig utveckling.
/Anna Hellmark


Företaget drivs av Anna Hellmark och är en form av konsultverksamhet med inriktning på bättre kommunikation inom alla plan.
Samt Självkännedom, Positivt tänkande och Mental träning. Företaget erbjuder föredrag och kurser inom
områden som Kommunikation, Självkännedom, Positivt tänkande och vikten av att Leva i nuet.
Samtalspedagogen vänder sig både till privatpersoner och grupper samt företag och föreningar.

Arbetsmetoderna består av:
KBT - kognitiv beteende terapi
NLP - neurolingvistisk programmering
Beteendepsykologisk metod som går ut på att förändra tankar och beteenden. Neuro står för hur vi tar in och bearbetar intryck.
Lingvistik är språket vi använder och som visar hur vi uppfattar världen.
Programmering syftar på de vanemässiga tankar och beteendemönster som utgör grunden för dina attityder.
NLP lär dig styra ditt medvetande och utnyttja dina resurser bättre.


Samtalspedagogen | Anna Hellmark
Kristinagatan 21, 602 26 Norrköping